Home Бизнес Физическите лица със свободни професии и осигурителите с БУЛСТАТ от 9 знака

Физическите лица със свободни професии и осигурителите с БУЛСТАТ от 9 знака

2 min read
0
0
11
Агенция по вписванията

Кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и физическите лица – осигурители, от десетзначен се редуцира на девет знака, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

loading...

В 14-дневен срок след обнародването на закона, Агенцията по вписванията служебно ще преобразува идентификационният номер на физическите лица от 10 знаци на 9-значен код.

В момента кодът по Булстат за физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и на другите физически лица-осигурители е 10-значен и съвпада с ЕГН, както и с личният номер на чужденец, които представляват лични данни по смисъла на общия регламент относно защитата на данните.

Целта на предложените промени и на преките промени, според вносителя на МС, е по-добра защита на личните данни. Предвижда се преминаването от регистрация по код, съвпадащ с ЕГН към регистрация по друг номер да стане автоматично в рамките на предходният период от 14 месеца.

Load More Related Articles

Check Also

Васил Велев: Грешка ще е, ако не се компенсират веднага затворените бизнеси

През седмицата стана ясно, че държавата ще компенсира служителите на затворени обекти с 24…