Home Рубрики Ало, кмете! Калинките конституция не четат

Калинките конституция не четат

2 min read
0
0
127
Заповед

Тези дни с изумление научавам как кметове от управляващото мнозинство въвеждат вечерен час на територията на определени общини, като забраняват на гражданите да излизат в определен часови диапазон. Дори новият носител на титлата „Потрес на правото” ИГ, призова за въвеждане на вечерен час. Ама на него му е простено, той още преди номинирането си показа ясно, че за него Конституцията на България е хартийка, която няма намерение да спазва.

loading...

Странно е мълчанието на областните управители и прокуратурата във връзка с тези заповеди. И докато гражданите имат някакво оправдание заради страха, паниката за живота си и това, че не са експерти и по закон нямат задължението да следят за законосъобразност на издаваните от кметовете им заповеди, то какво е оправданието на областните управители и прокуратутара в този случай?

В Конституцията в чл.  Чл. 35.  е посочено: (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. В чл. 57, ал.3 е посочено, че: При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28 , 29 , 31, ал. 1, 2 и 3 , чл. 32, ал. 1 и чл. 37 . Следователно, САМО СЪС ЗАКОН може да бъде ограничавано правото на придвижване на гражданите. Разпоредбите на чл. 35, ал. 1 от Конституцията и чл. 2 от Протокол 4 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи не се различават съществено по смисъл и съдържание.

Несъмнено въвеждането на вечерен час НЕ СЪС ЗАКОН, А СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТ НА ОБЩИНА, упражняването на основното конституционно право на гражданите свободно да напускат пределите на страната (чл. 35, ал. 1, изр. 1 от Конституцията) е нарушено. Това право е неотменимо, без да е абсолютно (чл. 57, ал. 1 и 3 от Конституцията). То може да бъде ограничавано, но само при спазване на условията по чл. 35, ал. 1, изр. 2 от Конституцията – ограничението да е установено СЪС ЗАКОН и да е насочено към адекватна, пропорционална защита на конституционно признати ценности, като националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Народното събрание, което е единственият орган, който приема закони, прие ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.. В чл.2 от същият закон е предоставено на Министърът на здравеопазването, освен по Закона за здравето, да въвежда и други временни мерки и ограничения, ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОН. Липсва подобно предоставено правомощие на кметовете на общини или на общинските съвети.

В Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на кметовете на общини са посочени в чл.44. Безспорно, кметът на община има правото да „отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи”. Опазването на обществения ред няма нищо общо с ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВНИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ, които могат да бъдат ограничавани САМО СЪС ЗАКОН, приет от Народното събрание.  Самоповярвалите си калинки това нито го знаят, нито явно ги интересува. Например в заповедта на кмета на Стара Загора, с която се въвежда вечерен час, освен чл.44 ал.2 и ал.1 т.4 от ЗМСМА, е посочил като правно основание и чл.63 ал.4 и 5 от Закона за здравето, където е дадено правомощие САМО и ЕДИНСТВЕНО на Министъра на здравеопазването да въвежда епидемиологични мерки. А посочените алинеи изискват държавните и общински органи да съдействат за въведените мерки, но не и да надхвърлят правомощията по закон. В случая имаме превишаване на правомощията по закон. Явно кметът на Стара Загора се изживява по съвместителство и като министър  или Народно събръние и решава да ограничи правата на гражданите на територията на общината, които имат по Конституция, със своя заповед. Бравос, кмете, бравос, калинке!

И моето мнение е, че е лесно да се спазват правата на гражданите и законите в спокойна и мирна обстановка. Голямото изпитание е в подобни ситуации, когато има изкушение да се използва страхът от зараза, за да се наложи диктатура и грубо нарушвана на основни граждански права, посочени в Конституцията на Република България, както и в  Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. И ако сега позволим на всеки кмет да се подиграва с Конституцията и гражданите, направо да се обявява диктатура и да скъсаме Конституцията, като на територията на България да се въведе като основен закон устава на ГЕРБ!

Елена Гунчева

Разпоредбата на чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА следва да се възприеме не като правомощие, а задължение за кмета на общината да осигури спазване на приети правила по опазване на обществения ред, чистота, общественото имущество и природата, чрез адекватни мерки гарантиращи това, но не и чрез ограничаване на правото на осъществяване на разрешена от закона стопанска дейност.

Load More Related Articles

Check Also

Какъв Белмекен, какъв Бели Искър, какви пет лева… Водата за Перник ще е от София

Аз нали съм си Тома Неверни, та днес цял ден не мога да разбера какво всъщност шикалкавят …