Home Рубрики Ало, кмете! Заформя ли се “апартаментгейт” и в Ямбол?

Заформя ли се “апартаментгейт” и в Ямбол?

2 min read
0
0
475
Община Ямбол

На редакционната ни поща се получи писмо от инициативен комитет „Да спасим град Ямбол от Кмета“, в което ни информират относно нередности в подадените декларации на кмета на Ямбол и областен лидер на ПП ГЕРБ Георги Славов и председателя на Общински съвет Ямбол Данаил Ибришимов, който също е от ПП ГЕРБ, подадени до Сметна палата и КПКОНПИ. Дали не се заформя „апартаментгейт“ и в Ямбол.

Публикуваме сигнала на инициативния комитет така, както сме го получили и без каквато и да е редакторска намеса:

До г-н Сотир Цацаров

Главен прокурор

на Република България

До г-н Димитър Петров

и. д. Ръководител на

специализираната прокуратура на Република България

До г-н Бойко Борисов

Председател   на ПП ГЕРБ

До медиите

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр. Ямбол ул. „Н. Петрини“ 37

Относно: Подадени декларации до Сметна палата и КПКОНПИ от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов и декларираните в тях цени на придобиване на апартаменти с гаражи (в една и съща кооперация на улица в Централна градска час на Ямбол) значително под пазарните.

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Петров,

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми дами и господа от медиите,

От подадената встъпителна декларация на председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов до Сметната палата на РБългария и декларираните в нея цени на придобиване на апарамент с гараж, мазе и общи части (в кооперация на улица в Централна градска част на Ямбол), става ясно, че за 147м2 е заплатил заедно със съпругата си 98 000 лв или средната цена за придобиване е около 340 €/м2, при пазарни цени от около 500 €/м2. Справка в служба по вписванията сочи, че въпросния имот се състои от апартамент=105,44м2 + мазе=4,71м2 + гараж=18,38м2 + 42,99м2 общи части или сумарно имота е 171,52м2. Така цената става = около 293€/м2.

От подадената ежегодна декларация на кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов до КПКОНПИ и декларираните в нея цени на придобиване на апартамент с гараж и общи части (в същата кооперация, на същата улица в Централна градска час на Ямбол), става ясно, че за 135м2 е заплатил заедно със съпругата си 85 334 лв или средната цена за придобиване е около 325 €/м2, при пазарни цени от около 500 €/м2. Справка в служба по вписванията сочи, че въпросния имот се състои от апартамент=113,41м2 + гараж=22,70м2 + 39,16м2 общи части или сумарно имота е 175,27м2. Така цената става = около 250€/м2.

И в двата случая става въпрос за фрапиращи разлики с пазарните цени! Има обаче една съществена разлика между цената от 98 000 лв., платена от семейство Ибришимови и цената от 85 334 лв., платена от семейството на кмета Славов! Първата е приемливо пазарно „закръглена“, докато втората, платена от семейството на кмета Георги Славов, е подозрително „ръбеста“, намирисваща на данъчна оценка, а не на цена за сделка на пазарен принцип?! Общото е, че и двете са далече от „истината“, което води до съмнения относно платените от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов нотариални такси и данъци, а от там и до щета за община Ямбол и държавата ни! Или както е модерно тия дни – заформя се един провинциален ямболски „апартамент гейт“, но без тераси?!

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Петров,

Уважаеми г-н Борисов,

Основният ни въпрос за проверка е – има ли извършени нарушения от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов във връзка с декларираните от тях данни в имотните им декларации и има ли нанесени щети от неплатени такси и данъци?

А колкото до обикновените граждани на България въпроса остава да е само един – това ли е моралът на управляващите държавата ни? Този риторичен въпрос е към г-н Бойко Борисов, защото той е този, който обяви, че морала ще е водещ критерий за управниците ни!

Приложения:

  1. Декларация на председателя на ОбС Ямбол Данаил Георгиев Ибришимов до Сметната палата на РБългария – https://register.caciaf.bg/2015y/26F80F65-00EB-449A-AFB7-FB9C9FF8686474786.xml?fbclid=IwAR1LzpK7gmgbGbSx_DNiKLonLEYdWOupHOVzxogJeZk56PFlJwYrUxQf4co
  2. Декларация на кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов до КПКОНПИ – https://register.caciaf.bg/2018y/3C66F4A1-BE13-49A4-9F45-B4115AE44BA691932.xml?fbclid=IwAR1dGFqiKwfEDbq3Y6j5KbpM7pL-1JUcdoa5GMnqj_aN7wdXOuISBkIX9p0

В очакване на резултатите от проверката и отговора Ви до нас:

С уважение:

Александър Петров – …………………

Борислав Пехливанов – ……………..

Каньо Канев – ……………………………

Иван Кърцъков – ……………………….

Красимир Стойчев – ………………….

Load More Related Articles

Check Also

Изключително чиста гадина

Да, наистина България може да се прекръсти на Абсурдистан. Червеи текат от чешмите на Врац…